Libros de Texto 2015-16

Teneis a vuestra disposición una copia en la conserjería del centro:

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2015-2016PRIMEIRO DE E.S.O.

Materia
Título
Autor
Editorial
ISBN
Idioma
Observacións
CC. SOCIAIS
GA- 1 ESO – Xeografía e Historia – SA 15
I. Buzo e outros
SM
9788498545203
Galego
Edic 2015
INGLÉS
Mosaic 1º ESO (Student's book)
Cheryl Pelteret
Oxford U.P.

Inglés
Edic 2015
LINGUA CASTELÁ
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA , 1º ESO VIGÍA
M. Arce y otros
Teide

Castelá
Edic 2015
FRANCÉS
Facile! 1

SGEL
978-84-9778-842-7
Francés
Edic 2015
C. NATUREZA
Bioloxía


9788468231228
Galego
Edic 2015
RELIXIÓN CATÓLICA
RELIXIÓN CATÓLICA 1º
Non hai libro
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS 1º
José Colera
ANAYA

Castelá
Ed 2015
LINGUA GALEGA
LINGUA E LITERATURA 1º

Xerais
978-84-9914-885-4
Galego
Ano 2011
EDUCACIÓN FÍSICA
Non hai libro

E. PLÁSTICA
Caderno actividades EPV nivel I

Donostiarra
9788470635052
Castelá
LOMCE


SEGUNDO DE E.S.O.

Materia
Título
Autor
Editorial
ISBN
Idioma
Observacións
CC. SOCIAIS
XEOGRAFÍA E HISTORIA. CC. SOCIAIS
M. BURGOS
ANAYA
978-84-678-23820
Galego
Ed trimestral 2012
INGLÉS
Switch-2 (Student's book)
R. Quinn
Oxford
978-0-19-484890-9
Inglés
Non comprar “Workbook”
LINGUA CASTELÁ
CONECTA 2.0
García, Ángel
Boyano, Ricardo
Fabregat, Santiago
SM
978-84-675-4831-0
Castelá
Dispoñible en edición trimestral
FRANCÉS
SPIRALE 2
Magazine
OXFORD educ
978-84-673-0238-7
Francés

C. NATUREZA
BIOS 2
M.A. Fdez
Vicens Vives
978-84-682-0930-2
Galego

TECNOLOXÍAS
Libro multimedia
Falar con profesor
EDUCACIÓN FÍSICA
Non hai libro

RELIXIÓN CATÓLICA
Non hai libro

MATEMÁTICAS
Matemáticas 2º
José Colera
ANAYA
9788467802238
Castelá

LINGUA GALEGA
LINGUA  GALEGA E LITERATURA 2
M.Barros
Anaya
978-84-678-2370-7
Galego
Ano 2012
MÚSICA
Non hai libro

Educación para a ciudadanía
Non hai libro

TERCEIRO DE E.S.O.

Materia
Título
Autor
Editorial
ISBN
Idioma
Obervacións
CC. SOCIAIS
GA- 3º ESO – Xeografía e Historia – SA 15
J. Tébar e outros
SM
9788498545364
Galego
Edic 2015
INGLES
English in Use ESO 3 (Student's book)
Linda Marks / Ch. Addisson
Burlington Books

Inglés
Edic 2015
LINGUA CASTELÁ
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA, 3º ESO VIGÍA
M. Arce y otros
Teide

Castelá
Edic 2015
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

ANAYA

Galego
Edic 2015
TECNOLOXÍA
Tecnoloxía (S. Bilingüe)
Tecnología Inicia DUAL

Technology Dual Inicia Student´s Book Pack

Oxford

Oxford

9788467359343

9788467351750
Non mercar libro sen falar co profesor
RELIXIÓN CATÓLICA

Non hai libro
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS 3º

ANAYA

Castelá
Ed 2015
LINGUA GALEGA
LINGUA E  LITERATURA 3º

Xerais

Galego
Ano 2015
E. PLÁSTICA
Caderno actividades EPV nivel II

Donostiarra
9788470635199
Castelá
LOMCE
FÍSICA E QUIMICA
FÍSICA Y QUÍMICA
Zubiarre e outros
Anaya
Falar co profesor en setembro antes de mercar
Castelá
Ed 2015
E. FÍSICA
Non hai libro

FRANCÉS
Facile! 3

SGEL
978-84-9778-850-2
Francés

CUARTO DE E.S.O.

Materia
Título
Autor
Editorial
ISBN
Idioma
OBSERVACIÓNS
CC. SOCIAIS
HISTORIA 4
M. BURGOS
ANAYA
978-84-678-26098
Galego
Ed trimestral 2012
ÉTICA
Non hai libro.

LATÍN
Latín ESO
M. Durán
Casals
84-218-3862-4
Castelá

INGLÉS
Interface 4 (Student's book)
P. Howard
MacMillan
9780230411661
Inglés
Non comprar
Workbook
LINGUA CASTELÁ
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Lobato Merchán, Ricardo
Lahera Forteza, Ana
Oxford Education
978-84-663-5777-6
Castelá
Dispoñible en edición trimestral
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
S. BALIBREA
ANAYA
978-84-667-7203-7
Galego
Non mercar ata comenzo das clases
EDUCACIÓN FÍSICA
Non hai libro

TECNOLOXÍAS
Posibilidade de usar libro multimedia

Non mercar ata inicio das clases
Consultar co profesor

Consultar profesor
RELIXIÓN CATÓLICA
Non hai libro

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS 4º(Op. B)
José Colera
ANAYA
9788467802511
Castelá

LINGUA GALEGA
LINGUA E LITERATURA GALEGA 4
C. Díaz
Anaya
978-84-678-2597-8
Galego
Ano 2012
FÍSICA E QUÍMICA
FÍSICA Y QUÍMICA
Zubiarre e outros
Anaya
978-84-678-0255-9
Castelá

E. PLÁSTICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA V.
Non hai libro
FRANCÉS
Pluriel 4
Libro do alumno

Santillana
9788496597-00-6
Francés


PRIMEIRO DE BACHARELATO.
Materia
Título
Autor
Editorial
ISBN
Idioma
OBSERVACIÓNS
Hª MUNDO CONT.
HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO – SAVIA 15
Carvajal e outros
SM
9788467576580

Consultar coa profesora antes de mercarINGLÉS
Key to Bachillerato
K. Gormley
Oxford U.P.

Inglés
Edic 2015
LINGUA CASTELÁ
Esperar a a setembro
Falar coa profesora
FRANCÉS
Esperar a setembro
Falar coa profesora
MATEMÁTICAS I
( CC. Sociais)
MATEMÁTICAS APLICADAS AS CIENCIAS SOCIALES
Non hai libro
MATEMÁTICAS I (Ciencias e Tecnol)
MATEMÁTICAS 1º
Non hai libro
DEBUXO TÉCNICO
DEBUXO TÉCNICO I

Donostiarra
9788470634949
Galego
Recomendado
LOMCE
LINGUA GALEGA
LINGUA GALEGA E LITERATURAI


Falar coa profesora en setembro


FÍSICA  QUÍMICA

Falar profesora en setembro
TECNOLOXÍA
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I
Falar profesor en setembro
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
Esperar a setembro
Falar co profesor
LITERATURA UNIVERSAL
Esperar a setembro
Falar coa profesoraSEGUNDO DE BACHARELATO

Materia
Título
Autor
Editorial
ISBN
Idioma
Observacións
XEOGRAFÍA
XEOGRAFÍA
Méndez e outros
SM Xerme


Non obrigatorio (1)
LENGUA CASTELÁ E LITERATURA
Non hai libro
Sen libro
HISTORIA DA ARTE
HISTORIA DA ARTE
Árias de Cossío
SM


2009  Non obrigatorio (1)
HISTORIA
Historia de España
Bahamond
SM


2009 Non obrigatorio (1)
INGLÉS
Non comprar ata falar coa profesora en setembro
(1)
FRANCÉS
Mot de passe 2
Libro do alumno

Oxford
9788467351781
Francés

BIOLOXÍA
Sen texto

MATEMÁTICAS  II ( CC. Sociais)
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES
VIZMANOS
S.M.
84-348-7449-0
Castelá
NON OBRIGATORIO
MATEMÁTICAS II (Ciencias e Tecnoloxía)
MATEMÁTICAS II
José Colera
ANAYA
978-84-667-2161-4
Galego
NON OBRIGATORIO
LINGUA GALEGA
LINGUA GALEGA E LITERAT II

RODEIRA
978-84-8349-081-5
Galego
2009
FÍSICA
FÍSICA
A. de la Peña
Mc Graw-Hill
84-481-7027-1
Castelá
(1)
QUÍMICA
QUÍMICA
GARZÓN
Anaya
84-667-8267-8
Castelá
(1)
DEBUXO TECNICO
DEBUXO TÉCNICO II

Donostiarra
978-84-70633973
Galego
Recomendado
NOTA:  Ver modalidade de Bacharelato escollida.
(1) Non mercar antes de empezar o curso e falar co profesorado


No hay comentarios:

Publicar un comentario